El Torcal

El Torcal neboli Parque Natural del Torcal potěší oko turisty zejména zvětralými vápencovými skalami, které tvoří rozsáhlé skalní městečko. Vápencové útvary byly postupem času díky povětrnostním podmínkám zformovány do bizarních formací a jeskyní či zcela rozdroleny. Některé útvary mají i svá pojmenování – např. Velbloud, Sfinga a další. Od roku 1978 je území chráněno zejména kvůli hojnému výskytu vzácných rostlin (některé druhy vstavačů, lilií a pivoněk) a zvířat (lišky, lasičky i kolonie orlů, sokolů a supů). Výchozím bodem pro poznávání oblasti bývá informační centrum, od něhož je značeno několik okruhů stezek.