Montserrat

Montserrat je vápencový horský masiv nacházející se asi 40 km od Barcelony. Jeho název znamená v překladu zubatá hora a je odvozen od jeho vzhledu, který připomíná pilu se zuby. Ve svém nejvyšším vrcholu dosahuje výšky 1 236 metrů nad mořem.

Na úbočí hory se nachází benediktinský klášter zasvěcený Panně Marii Montserratské pocházející z 11. století. Je umístěn na krásném místě, na skalní plošině vysoko nad údolím. Dnes je poutním místem, na které dohlíží socha – Černá Madona z Montserratu. Klášter se v průběhu let stal jedním z nejposvátnějších míst Katalánska. Muzeum v klášteře střeží díla mistrů, např. Picassa nebo Caravaggia.

K jeho vzniku se váže také legenda, ve které děti pastevců pozorovaly zářivé světlo sestupující z nebe do skal a slyšely zpěv andělů. Jev se několikrát opakoval, až byla na místě nalezena právě socha Černé Madony. Ta ale při pokusu o převoz na jiné místo tak ztěžkla, že si to místní farář vyložil jako boží znamení a nařídil na místě vybudovat kapli.