Tarragona

Dnes stotisícové katalánské město Tarragona má opravdu dlouhou historii. Bylo totiž hlavním městem římské provincie ("taraconensis"), kterou nově vytvořil císař Augustus v roce 27 př. Kr. a která se zhruba kryla s celým dnešním Španělskem. Po Římanech tu zbylo mnoho památek, které jsou rozesety po městě. A tak se můžete projít po hradbách (římské jen zčásti), k amfiteátru, kde bojovali gladiátoři, ke zbytkům římského fóra nebo ruinám cirku, kde se konali závody koňských spřežení, případně si prohlédnout antické nálezy v místním archeologickém muzeu. Ovšem i bez římských památek by stála Tarragona za návštěvu kvůli katedrále, plné kulturních pokladů. Je směsicí románsko - gotického stylu a připomíná nám, že město bylo také už od 11. století (po vyhnání Maurů) sídlem arcibiskupství. Kdo už se památek nasytil, může si zalenošit na pěkných městských plážích.