Toledo

Město Toledo bylo vybudované na skalnaté vyvýšenině nad údolím řeky Tajo. Od 11. století je sídlem arcibiskupa, hlavním městem Kastilie a střediskem židovské a arabské kultury. Od 16. století zde sídlili španělští králové, po jejich přesídlení do Madridu však nastal úpadek města. Za španělské občanské války se město stalo dějištěm prudkých bojů mezi republikány a frankisty. Frankističtí povstalci se nakonec uzavřeli v impozantním Alcázaru, kde se sedmdesát dnů bránili až do příchodu jednotek generála Franca. Nejvýznamnější křesťanskou památkou v Toledu je gotická metropolitní katedrála, ve které dodnes sídlí arcibiskupství. V centru města se nachází slavné náměstí Plaza de Zocódover, jehož název je odvozen od arabského výrazu pro tržiště - souk.