Tukani na Kostarice

Následující článek je věnován šesti zástupcům z čeledi tukanovitých (Rhamphastidae), s nimiž se můžeme setkat na území Kostariky (celkem má čeleď asi 40 druhů). Jedná se o tyto ptáky:

  • Arassari lesklý (lat. Aulacorhynchus caeruleogularis, angl. blue-throated toucanet)
  • Arassari pestrý (lat. Pteroglossus torquatus, angl. collared aracari nebo collared araçari)
  • Arassari panamský (lat. Pteroglossus frantzii, angl. fiery-billed aracari nebo fiery-billed araçari)
  • Arassari žlutouchý (lat. Selenidera spectabilis, angl. yellow-eared toucanet)
  • Tukan krátkozobý (lat. Ramphastos sulfuratus, angl. keel-billed toucan sulfur-breasted toucan nebo rainbow-billed toucan)
  • Tukan žlutohrdlý (lat. Ramphastos ambiguus, angl. yellow-throated toucan)

Popis

Jsou to tropičtí ptáci žijící v původních lesích a pralesích s vysokými starými stromy, na kterých hnízdí. Tělo tukanů je krátké a kompaktní s krátkými křídly přizpůsobenými na přelety mezi stromy. Délka ocasu se liší podle druhu tukana, od krátkého až po stejně dlouhý jako je tělo. V závislosti na druhu dorůstají tukani délky od 30 do 52 cm a dosahují váhy od 140 do 400 g. Nohy mají krátké a silné, s dvěma prsty dopředu a dvěma dozadu, díky kterým dobře šplhají po větvích a stromech.

Tito ptáci jsou proslavení svoji barevností, kdy nejsou velké rozdíly ve zbarvení mezi samcem a samicí. Nápadný zobák může u některých druhů dosahovat i více než poloviny délky těla, překvapivě je ale velmi lehký. Je tvořen kostí, která je uvnitř vyplněná houbovitou kostní tkání a na povrchu pokryt tenkou keratinovou vrstvou. Je důležitým nástrojem pro sběr potravy a termoregulačním centrem zvířete.

Predátory dospělých zvířat jsou hlavně draví ptáci, mláďatům v hnízdě hrozí nebezpečí i od jiných druhů ptáků a také savců. Velké druhy tukanů se mohou dožít v zajetí až 20 let.

Potrava

Tukani se živí převážně ovocem a plody cekropií (Cecropia), různých palem a fíkovníků (Ficus). Kromě toho ale nepohrdnou ani hmyzem, drobnými ještěrkami, ptačími vejci a jejich mláďaty. Tukani hrají důležitou roli v udržování pralesního ekosystému, pozřená semena vylučují společně s trusem, a roznáší tak rostliny do širokého okolí.

Sociální uspořádání

Tukani jsou společenští ptáci, kteří žijí buď v párech, nebo v hejnech, která mohou čítat i více než 20 jedinců. Během hnízdění se ptáci z velkých hejn spárují a na čas oddělují.

Smysly

Tukani mají 14 až 15 cm dlouhý jazyk, který je centrem chuti a důležitým prostředkem k rozpoznávání zralosti potravy.

Rozmnožování

Období rozmnožování probíhá zhruba od března do června. Tukani vytváří monogamní páry, které musí nejdříve najít vhodnou hnízdní dutinu. Využívají přirozeně vzniklé díry ve starých stromech anebo dutiny vytvořené jinými druhy ptáků (hlavně datly). Jejich zobák totiž není vhodný pro tuto činnost. Po páření samice snáší dvě až čtyři vejce, v závislosti na druhu tukana. Na inkubaci vajec se podílí oba rodiče po dobu 15 až 20 dní. Vylíhlá mláďata jsou holá a zcela závislá na péči rodičů, u některých druhů se na péči podílí i jejich dospívající sourozenci z předchozího hnízdění. Mláďata jsou krmena převážně živočišnou stravou, která je výživnější než rostlinná. V hnízdě zůstávají mláďata několik týdnů a po vylétnutí se zdržují poblíž rodičů. Zbarvením se podobají rodičům, jen jsou méně výrazná.

Zajímavosti

  • Tukani byli odpradávna loveni pro maso, krásné peří a barevné zobáky, z kterých se vyráběly různé okrasné předměty. Tukani jsou pro svoje krásné zbarvení a inteligenci také chováni jako domácí mazlíčci.
  • Tukan byl také často zobrazován v reklamách, kreslených filmech i počítačových hrách, je také maskotem brazilské sociální demokracie.
  • Všechny výše uvedené druhy jsou řazeny mezi málo dotčené, kromě tukana žlutohrdlého, který je zařazen mezi téměř ohrožené druhy.
  • Tukan krátkozobý je národním ptákem Belize.

Autorkou textu je Magda Starcová, všechna práva na použití jakékoliv části textu vyhrazena.

Vážíme si vašeho soukromí

Pomocí cookies analyzujeme návštěvnost, přizpůsobujeme obsah a reklamy podle vašich potřeb. Kliknutím na „Přijmout“ vyjadřujete souhlas s tím, že cookies používáme.