Çavuştepe

Çavuştepe, arménsky Haykaberd, je pevnost založená podle legendy zakladatelem arménského národa Hayk Nahapetem ve 3. tisíciletí př. n. l. Později, za dob říše Urartu v 7. století př. n. l., bylo místo využíváno jako královský palác. Po pádu říše Urartu bylo opuštěno a znovu objeveno archeology v roce 1960. Z památek na říši Urartu se zachovaly především zbytky kilometr dlouhého opevnění, základy královského paláce a takzvaná Princeznina hrobka. Na východní straně areálu je pak středověká osmanská pevnost.