Danang

Danang je čtvrté největší vietnamské město, v němž žije cca 1,1 milionu obyvatel, největší v centrální části Vietnamu. Nachází se tu třetí největší námořní přístav a nejmenší ze tří mezinárodních letišť v zemi. Je to moderní pulsující město, kterým protéká řeka Han. V roce 1965 se zde vylodila předsunutá hlídka americké námořní pěchoty, která měla chránit americkou leteckou základnu. Mnoho amerických vojáků vstupovalo na území Vietnamu právě tudy a zdejší Čínská pláž se stala místem oddechu mezi bojovými akcemi. V Danangu se nachází slavné Muzeum čamského sochařství, ve kterém se ukrývají jedinečné exempláře z období tzv. Čamské říše ze 7. až 15. století. V posledních letech bylo muzeum rozšířeno o celou řadu sbírek. Lze si prohlédnout nádherné do detailu propracované sochy hinduistických božstev a bohatě pojaté reliéfy, jimiž Čamové zdobili oltářní podstavce pro sochy bohů.