Hanoj

Hanoj můžete navštívit v rámci zájezdu Vietnam

Hanoj je důležitým politickým, hospodářským a kulturním centrem země a od roku 1976 hlavním městem sjednoceného Vietnamu. Své jméno (v překladu „ve vodách“) dostalo podle polohy na březích Rudé řeky a na několika jezerech. Počet obyvatel aglomerace činí téměř 7,5 milionu. Město vzniklo ve 3. století př. n. l. a do roku 1831 neslo název Thang Long. Dnešní Hanoj je moderní pulsující město, jehož jádro vzniklo za francouzské koloniální vlády. Přestože bylo během války v Indočíně silně bombardováno, bývá považováno za nejkouzelnější hlavní město celé Asie. Centrem Hanoje je Hoan Kiem, tzv. „Jezero navráceného meče“. Dle pověsti se z něj vynořila božská želva, aby darovala hrdinovi jménem Le Loi kouzelný meč, s jehož pomocí vyhnal Číňany ze země. Na jednom z ostrůvků stojí pagoda Thap Rua (Želví věž), na dalším konfuciánský chrám Ngoc Son (Chrám nefritové hory) z 16. století. V sousedství jezera se nachází Buo Sau Pho Phuong neboli „36 ulic“ – čtvrť starých uliček původně spojených s řemeslnickými cechy, podle nichž jsou uličky pojmenovány. V okolí je možné navštívit novogotickou katedrálu sv. Josefa, proslulou třípatrovou tržnici Dong Xuan nebo historický most Long Bien. Obchodním srdcem Hanoje je Francouzská čtvrť s několika významnými stavbami, jako je Vězeňské muzeum, budova bývalé rezidence guvernéra Tonkinu ve stylu art deco a budova Opery. Středobodem západní Hanoje je velké náměstí Ba Dinh sloužící při významných příležitostech jako místo vojenských přehlídek. Jeho dominantou je Ho Či Minovo mauzoleum se sarkofágem komunistického vůdce a celým komplexem parků, památníků a pagod. Nedaleko stojí moderní budova Národního shromáždění, Prezidentský palác a Ho Či Minovo muzeum. Zajímavé je také Vietnamské etnologické muzeum se sbírkami umění vietnamských národních menšin či Chrám literatury zasvěcený čínskému mudrci Konfuciovi.