Národní park Siněvir

Národní park Siněvir můžete navštívit v rámci zájezdu Zakarpatská Ukrajina

NP Siněvir byl založen v roce 1989. Jeho plocha 40 400 ha zahrnuje horské hřebeny s poloninami Piškoňa, Kamjanka a Krásna a říční údolí řeky Terebly, která v něm pramení. Nejvyšším vrcholem je Strymba (1 719 m). Ve výšce 989 m se nachází největší jezero ukrajinských Karpat – Siněvirské jezero přezdívané Mořské oko či Perla Zakarpatí. V národním parku také vyvěrá 48 minerálních pramenů. Vyskytují se zde rozmanité ekosystémy – poloniny, pralesy, suťoviska, jezera, mokřady i horské louky. Obývá je řada rostlinných a živočišných druhů, přičemž 60 z nich je zapsáno v Červené knize ohrožených druhů. Na zalesněných svazích žijí medvědi, vlci, divoká prasata a srnky. V roce 2017 bylo několik lokalit NP zapsáno na Seznam světového dědictví UNESCO jako součást souhrnného označení Původní bukové lesy Karpat a dalších oblastí Evropy.