Svoboda

Svoboda můžete navštívit v rámci zájezdu Zakarpatská Ukrajina

Malebná vesnice Svoboda se rozkládá na území národního parku Siněvir nedaleko Siněvirského jezera. Se svou polohou v nadmořské výšce 920 m patří k nejvýše situovaným obcím regionu. Její vznik se datuje někdy do doby kolem roku 1600 a za název Svoboda vděčí nevolníkům, kteří v ní nacházeli své útočiště. Dnes tu žije zhruba 800 obyvatel. Na pohled se toho za poslední staletí mnoho nezměnilo. Svahy nad řekou Svobodou pokrývají rozkvetlé stráně a pastviny s ledabyle roztroušenými roubenými domečky a pravoslavným kostelíkem. Obyvatelé sbírají lesní plody a starají se o svá malá hospodářství. Svoboda připomíná živoucí skanzen a je právem považována za jednu z nejkrásnějších vesnic Zakarpatské Ukrajiny.