Národní park Tierra del Fuego

Národní park Tierra del Fuego můžete navštívit v rámci zájezdu Patagonie

Park leží asi 12 km západním směrem od Ushuaie a je velmi snadno dostupný a hojně navštěvovaný, ačkoliv veřejnosti je přístupná jen jeho malá část. Táhne se podél hranice s Chile a nabízí velké množství značených pěších tras, které procházejí všemi typickými biotopy Ohňové země. Návštěvník se tak v jeden den může projít patagonským lesem, mokřady, po mořském pobřeží i vystoupat do hor. Na území parku je několik skromných tábořišť a jeden kemp. Do parku jezdí denně mnoho minibusů přímo z Ushuaie.