Karlobag

Karlobag je malé chorvatské přístavní městečko pod svahy pohoří Velebit. Název Karlobag město získalo ze svého původního označení Bag a podle habsburského velkovévody Karla. Velkovévoda se zasloužil o jeho obnovu po roce 1525, kdy město vypálili Turci. Vedle zvonice kostela sv. Karla Boromejského nebo kapucínského kláštera s kostelem sv. Josefa můžete ve městě vidět i zbytky středověkého hradu nad městem. Karlobag nabízí příjemné koupání, jen pár kilometrů od přístavu se nachází ostrov Pag.