Brána na Via Dolorosa, kde Pilát pronesl: „Ecce homo“ neboli "Ejhle, člověk"

Brána na Via Dolorosa, kde Pilát pronesl: „Ecce homo“ neboli "Ejhle, člověk"