Jeruzalém - Křížová cesta (Via dolorosa)

Křížová cesta neboli Via Dolorosa prochází jeruzalémským Starým Městem. Má údajně kopírovat trasu, kterou kráčel Ježíš Kristus z místa, kde byl odsouzen, k místu ukřižování - na Golgotu. Dnes se stejnou cestou ubírají davy poutníků, kteří během cesty absolvují čtrnáct zastavení. Každé z nich se váže k určité události Kristovy cesty s křížem na ramenou. Po cestě je také místo (brána Ecce homo), kde Pilát, když před něho přivlekli zmučeného, zbičovaného, zkrvaveného a trním korunovaného Ježíše, pronesl: „Ecce homo.“ (Ejhle, člověk). Posledních pět zastavení se nachází na pahorku Golgota, kde dnes stojí chrám Božího hrobu.