Celková délka Korintského průplavu je přes 6 km a stěny jsou vysoké až 90 m