Dominantním prvkem vysokohorské flóry na Kilimandžáru jsou starčeky