Erozí modelované Calanche protíná panoramatická silnice