Kláštery v Meteoře jsou vystavěny na vysokých skalách