Křížová cesta kopíruje trasu, kterou kráčel Ježíš Kristus k místu ukřižování

Křížová cesta kopíruje trasu, kterou kráčel Ježíš Kristus k místu ukřižování