Metropole Antananarivo místy ani nepřipomíná město