Nejjižnější bod Korsiky Capu Pertusato leží jen 12 km od Sardinie

Související informace