Panathénský stadion - dějiště 1. letních olympijských her v roce 1896