Panathénský stadion - dějiště prvních letních olympijských her v roce 1896