Pevnost Palamidi postavili Benátčané na skále nad městečkem Náfplio