Pevnost Svatého Spasitele se tyčí na vysoké skále nad městem Knin

Pevnost Svatého Spasitele se tyčí na vysoké skále nad městem Knin

Související informace