Ulici Kröpeliner v centru Rostocku lemují barevné hanzovní domy

Ulici Kröpeliner v centru Rostocku lemují barevné hanzovní domy

Související informace