V geotermálním parku Biancane probíhá mnoho přírodních geotermálních jevů