Vápence a slepence v Ceahlău vytvářejí monumentální skalní formace