Gonio

Gonio – pevnost založená ve 3. století před Kristem se nachází v jihovýchodní části Gruzie nedaleko hranice s Tureckem u Černého moře. Jedná se o rozlehlou a téměř nedotčenou stavbu z dob Římanů, kdysi velice dobře opevněné město, kde nechyběly lázně či hipodrom. Po pádu Římské říše se dostalo Gonio pod vliv Byzance, v 16. století pak patřilo Osmanské říši a po uzavření Sanstefanské mírové smlouvy roku 1878 se stalo součástí Ruského impéria. Z pevnosti se dochovaly zejména zdi vnitřních budov a hradby, mezi kterými vynikají především zdi byzantské a osmanské pevnosti. Díky své monumentálnosti je pevnost jednou z nejlepších ukázek římsko-byzantské vojenské architektury na světě. Na ploše 47 000 m² nalezneme 18 věží, divadlo nebo římské lázně. K návštěvě láká zahrada ve tvaru 200metrového čtverce plná ovocných stromů a jiných rostlin (pomerančovníky, švestky, jahody, palmy, …). Do 12. století bylo Gonio známé jako Apsarosi, což znamená „místo s vodou“. Věří se, že hrob uvnitř pevnosti patří jednomu z 12 apoštolů, sv. Matějovi.