Galway

Třetí největší město Irské republiky má zhruba 72 000 obyvatel a leží na západním pobřeží u ústí řeky Corrib do zálivu Galway Bay. Je hlavním (resp. prakticky jediným) městem provincie Connacht. Neoficiálně bývá označováno za hlavní město gaelského Irska, protože tu stále necelých 10 % obyvatel mluví keltským jazykem (irštinou), a také za kulturní hlavní město Irska. Galway rozhodně nepřetéká památkami a turistickými zajímavosti, přesto patří k turisticky nejatraktivnějším místům. Lidé sem totiž jezdí za atmosférou.

Během roku se tu pohybuje hodně studentů, v létě zase hodně mladých lidí z řad turistů. Galway je známá jako centrum tradiční irské hudby, ale také divadla, poezie, výtvarného umění atd. Na hlavní pěší zóně High Street se pohybuje řada pouličních hudebníků a jiných umělců, tradici tady má také pouliční divadlo. Neméně rušný je i noční život, který probíhá v početných hospodách, barech a klubech.

Všechno to vrcholí během červencového dvoutýdenního festivalu Galway Arts Festival, největšího uměleckého festivalu v zemi, který zahrnuje hudbu, divadlo, poezii, výtvarné umění i tanec a má mezinárodní věhlas. Hodně lidí však do Galwaye jezdí taky na světoznámý dostihový svátek Galway Races (na konci července) a na ústřicovou slavnost Galway Oyster Festival (v září, první měsíc ústřicové sezóny). Během těchto svátků praskají ubytovací kapacity města ve švech. Ústřice ale můžete v mnoha místních hospůdkách běžně ochutnat po celý rok.

Historie Galwaye

Osada byla založena u brodu přes řeku Corrib ve 12. století, ale významným městem se stala až ve 13. století, kdy ji ovládli anglonormanští dobyvatelé pod vedením Richarda Mor de Burgh. Ti byli v západním Irsku obklopeni převahou keltského (gaelského) obyvatelstva. Když se začala vládnoucí rodina poiršťovat, svěřil anglický král vládu nad Galwayí 14 nejmocnějším kupeckým rodům (tzv. 14 kmenům), které byly v drtivé většině stále normanské.

Časté boje s domorodými irskými kmeny, především klanem O´Flahertyů, vedly dokonce k tomu, že byl na západní bránu města umístěn nápis „Bože, ochraňuj nás před zuřivostí O´Flahertyů“. V 16. století byl dokonce Gaelům, jejichž jména většinou začínala na „O´“ nebo „Mac“, zakázán přístup do města. Galway si po staletí udržovala určitou nezávislost a byla významným a rušným přístavem obchodujícím např. s Francií a Španělskem. Překládalo se tu víno, ryby, sůl nebo koření.

Loajalita vůči králi se Galwayi vyplácela až do roku 1652, kdy ji v době války krále a parlamentu zničil vojevůdce parlamentu Oliver Cromwell. Armáda Viléma Oranžského zasadila Galwayi koncem 17. století další ránu, prosperita definitivně skončila a hlavním přístavem ostrova se stal Dublin. Městu se dodnes někdy říká „City of the Tribes“, tedy město kmenů.

Prsten Claddagh

Na jižním břehu řeky Corrib při jejím ústí do moře leží část města zvaná Claddagh, která byla dlouho samostatnou vesnicí s vlastní správou, zvyky a zákony. V některých dobách zde kotvilo až 300 rybářských člunů a tradiční plachetnice s černými trupy a plachtami barvy rzi (tzv. hukry či hookery). Z Claddaghu pochází známý prsten Claddagh vyráběný dodnes a používaný Iry po celém světě. Poprvé zde byl vyroben kolem roku 1700.

Na prstenu jsou umístěny dvě ruce, které drží srdce, nad kterým je koruna. Srdce symbolizuje lásku, ruce jsou symbolem přátelství a koruna představuje věrnost či loajalitu. Prsten se nosí na znamení zasnoubení, přátelství nebo jiného vztahu, přičemž konkrétní význam záleží na způsobu, jakým ho majitel nosí. Ukazuje-li hrot srdce směrem k paži, je nositel prstenu zasnoubený(á) nebo ženatý (vdaná). Ukazuje-li srdce směrem ke konečkům prstů, znamená to, že nositel prstenu hledá partnera (partnerku).

Galway – zajímavosti a památky

Eyre Square – hlavní náměstí města. V jeho centru se nachází Kennedyho park pojmenovaný po americkém prezidentovi Johnu Fitzgeraldu Kennedym, který do Galway zavítal v roce 1963. Kennedy tady má i bustu.

Lynch´s Castle – nejzajímavější středověký městský dům, sídlo rodiny Lynch, která byla z galwayských kmenů nejmocnější a její příslušníci často zastávali úřad starosty. Dnes sídlí v domě banka. Blízko městského hradu najdete Lynch Memorial Window, okno s lebkou a zkříženými hnáty, které připomíná zdejší legendu. Podle ní dal starosta James Lynch popravit svého syna, který zavraždil cizince. Rozsudek ale nechtěl nikdo vykonat a starosta měl takový smysl pro spravedlnost, že svého syna vlastnoručně oběsil.

Kolegiátní kostel sv. Mikuláše – protestantský kostel postavený v roce 1320 a mnohokrát upravovaný. Je zasvěcený svatému Mikulášovi z Myry, který je ochráncem námořníků. Cromwell přeměnil kostel na stáje, jak bylo jeho zvykem, ale na rozdíl od mnoha dalších kostelů nebyl alespoň srovnaný se zemí.

Spanish Arch – oblouk, který vznikl koncem 16. století jako prodloužení hradeb na ochranu galér přivážejících zboží do přístavu. Název „španělský“ získal proto, že většinu zboží tvořilo víno a brandy ze Španělska.

Jez Salmon Weir – najdete u stejnojmenného mostu. Slouží k regulaci úrovně vodní hladiny a pomáhá lososům překonat kaskádovitý úsek řeky. Hejna lososů je tady možné vidět nejvíce v květnu a červnu. Chovné stanice měla v okolních jezerech už rodina de Burgů ve středověku a tato tradice pokračuje dodnes.

Vážíme si vašeho soukromí

Pomocí cookies analyzujeme návštěvnost, přizpůsobujeme obsah a reklamy podle vašich potřeb. Kliknutím na „Přijmout“ vyjadřujete souhlas s tím, že cookies používáme.