Hill of Tara

Hill of Tara je místo zmiňované v mnoha irských legendách. Ve 2. a 3. století byla Tara sídlem irských vládců. V průběhu mnoha století toto místo sloužilo jako centrum irského politického vlivu a pohanských bohoslužeb.