Tin Mal

Tin Mal je malá horská vesnička, nacházející se asi 100 km jižně od města Marrákeš. Obklopuje ji krásná krajina pohoří Vysoký Atlas. V minulosti Tin Mal proslul jako důležité místo pro dynastii Almohadů (dynastie, která vládla v Maroku v letech 1121 až 1269). Spolu s rostoucím významem Marrákeše zůstával Tin Mal spíše lokální základnou dynastie a stal se jejich duchovním a uměleckým centrem. Hrobky nacházející se ve vesnici jsou místem posledního odpočinku vládců z řádu Almohadů. Ve vesnici naleznete také mešitu, která byla postavena v roce 1156, aby oslavila zakladatele almohadské dynastie – Mohameda Ibn Tumarta. Je jednou ze dvou mešit v Maroku, které jsou otevřeny i nemuslimům (druhou je mešita Hassana II. v Casablance). Díky své důležitosti byla mešita v Tin Mal zapsána na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.