Osios Loukas

V hlavním kostele kláštera Osios Loukas ("Klášter blahoslaveného Lukáše") najdete některé z nejkrásnějších byzantských fresek v Řecku. Nejen mozaiky, ale i mramorové dekorace a zvláštní kontrasty světla a stínu dodávají interiéru na kráse. Dále jsou tu ikony ze 16. století od známého krétského malíře Michaela Damaskina. Klášter je zasvěcen místnímu poustevníkovi, který byl kanonizován pro své léčivé a prorocké schopnosti.