Sighişoara

Sighişoara (německy Schässburg, maďarsky Segesvár) je město s 33 tisíci obyvateli, které leží na řece Târnava Mare v župě Mureş v historickém regionu Transylvánie. Jde o dobře zachované středověké město v hradbách, navíc obklopené pěknou kopcovitou krajinou. Kromě Rumunů tady žije i významná maďarská menšina, která tvoří téměř pětinu obyvatel.

Uvnitř hradeb jsou dlážděné uličky s barevnými měšťanskými domy z 16. století a několika kostely. Sighişoara proto patří k nejhezčím městům Rumunska a její historické centrum bylo v roce 1999 zapsáno na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Koncem července se tu koná týdenní Středověký kulturní festival.

Historie Sighişoary

Město bylo založeno Římany. Od 12. století se tu usazovali němečtí kolonisté – Sasové. Zmínka z roku 1280 označuje město za „Castrum sex“, tedy šestou z celkem sedmi transylvánských pevností (odtud alternativní název pro Transylvánii – Sedmihradsko). Ve 13. a 14. století byla Sighişoara svobodným městem řízeným řemeslnickými cechy. Město bohatlo především díky obchodu s Moldavskem a Valašskem.

Žili tu tehdy jen Sasové a Maďaři, protože pravoslavní Rumuni (Valaši) měli zakázáno žít ve městech. To se v dalších staletích samozřejmě radikálně změnilo, ale ještě v roce 1989 žily v Sighişoaře stále asi tři tisíce Sasů. Po roce 1990 se jejich populace zmenšila na 500 lidí a nadále klesá.

Slavní rodáci

Sighişoara je také rodištěm neblaze proslulého středověkého vládce Vlada Tepeşe (Drákuly), takže sem proudí davy turistů fascinované Drákulovými příběhy. Dalším známým rodákem je Hermann Oberth, jeden z nejvýznamnějších teoretiků kosmických letů, který před druhou světovou válkou vyvinul pro Němce rakety V2 a po válce pokračoval ve svých výzkumech v USA. Vlad „Napichovač“ i Hermann Oberth tu ale strávili jen několik prvních let svého života.

Památky a zajímavá místa

Citadela

Většina městských pamětihodností je natěsnána na citadele, která stojí na kopci na skále.

Hradby – obepínají citadelu starého města, v jejímž rámci najdete většinu památek. Zdi hradeb pocházejí ze 14. století. O století později bylo přidáno 14 věží a 5 dělostřeleckých bašt. Každý cech měl povinnost zaplatit stavbu vlastní bašty a později ji v době války i bránit. Do dnešní doby se zachovalo celkem devět věží a dvě bašty. Nazývaly se podle toho, který řemeslnický cech za jejich obranu odpovídal. Nejpůsobivější je Ševcovská, Krejčovská a Klempířská věž.

Hodinová věž s orlojem – stojí u hlavního vstupu do citadely. Měří 64 metrů a její silné základové zdi jsou široké téměř dva a půl metru. Z orloje, který vznikl v roce 1648, se při každém půlnočním úderu hodin vynořuje jiná dřevěná postava. Např. postava Míru držící olivovou větvičku, Spravedlnost s váhami nebo Zákon třímající meč atd.

Jednotlivé postavy je možné si prohlédnout přes sklo v historickém muzeu ve věži. Tam je k vidění i model města a především je ze sedmého podlaží pěkný výhled. Na západní straně věže je ještě malý domek s kolekcí středověkých zbraní, pod věží směrem ven z města potom muzeum věnované středověkému mučení.

Kostel dominikánského kláštera (Biserica Mănăstirii) – gotický kostel, který stojí hned za vstupem do citadely. V roce 1556 se stal hlavním saským luteránským kostelem. V interiéru je vyzdoben perskými koberci. Za kostelem se nachází bysta Vlada Ţepeşe.

Drákulův rodný dům – rodný dům středověkého panovníka Vlada Ţepeşe, který se tady v roce 1431 narodil a potom zde žil do věku čtyř let. Momentálně slouží tento dům jako bar a restaurace.

Náměstí Piaţa Cetaţii – je centrem starého města. Dříve se zde konaly trhy, veřejné popravy i procesy s čarodějnicemi. V roce 1603 tu byl za velezradu odsouzen i jeden šlechtic, jemuž byla useknuta ruka a následně byl nabodnut na kůl.

Schodiště studentů – kryté schodiště z roku 1642. Když vyšlapete 172 schodů, vystoupáte ke kostelu Na kopci.

Kostel Na kopci (Biserica din Deal, Bergkirche) – gotický kostel pocházející ze 14. až 16. století. Po reformaci se z něj stal kostel luteránský. Za kostelem dosud stojí saský hřbitov. Příznačný název kostela naznačuje, že stojí na kopci v nadmořské výšce 429 metrů a shlíží tak na celou citadelu.

Pod citadelou

Siechhof – třetí kostel saské luteránské komunity, postavený tentokrát záměrně mimo městské hradby. Nachází se na sever od centra přes řeku. Siech znamená německy churavý, nemocný – do kostela se totiž uchylovaly oběti moru a později lepry.

Pravoslavná katedrála – byla postavená teprve v roce 1937 v byzantském stylu.

Vážíme si vašeho soukromí

Pomocí cookies analyzujeme návštěvnost, přizpůsobujeme obsah a reklamy podle vašich potřeb. Kliknutím na „Přijmout“ vyjadřujete souhlas s tím, že cookies používáme.