Balze di Volterra

Vápencová rokle Balze di Volterra se nachází přibližně 2 km od etruského města Volterra. Již z dálky viditelné strmé svahy rokle napovídají, jaký osud stihl několik středověkých kostelů, které se ocitly nebezpečně blízko hrany srázu. Zdejší jílovité půdy tu díky erozi vytvořily oblast vápencové rokle s téměř kolmými stěnami o rozloze 89 hektarů.