Massa Maríttima

Massa Maríttima leží nedaleko pobřeží Tyrhénského moře v jižní části Toskánska. Stejně jako Volterra bylo i toto město proslulé těžbou stříbra, mědi a dalších nerostných surovin už od neolitických dob. Kolem roku 1000 bylo do města přesunuto biskupství Populonia a v roce 1225 dosáhla Massa Maríttima statutu nezávislého města. V této době byly položeny základy katedrály, která byla zasvěcena sv. Cerbonovi (jeden z biskupů Populonie). Hlavní loď katedrály je vyzdobena výjevy z jeho života. Tato stavba stojí na hlavním náměstí Piazza Garibaldi, které je „středověkým srdcem“ Massy Maríttimy. Četné okolní lesy lákají nejen k procházkám, ale hlavně k atraktivním cyklovýletům.