Sovana

Sovana můžete navštívit v rámci zájezdu Toskánsko
Sovana je nevelké městečko v jižním Toskánsku. Z původního etruského sídliště se vyvinulo římské municipium, v 5. století se Sovana stala sídlem biskupa. Je také rodištěm papeže Řehoře VII., původním jménem Hildebrand ze Soany (ve středověku se městečko nazývalo Soana). Jeho rodina zde vlastnila několik domů a pevnost, jejíž pozůstatky dnes najdete na východním konci obce. Na náměstí Piazza del Pretorie stojí románský kostel Chiesa di Santa Maria zdobený freskami a baldachýnem z bílého mramoru, další románskou památkou je katedrála (Duomo) postavená převážně v 9. století. Významná archeologická lokalita se nachází západně od města – rozsáhlá etruská pohřebiště, která patří k nejstarším v Toskánsku.