Ahtamar (Akdamar)

Ahtamar je ostrůvek ve Vanském jezeře o rozloze 70 hektarů ležící asi 3 km od jeho jižního pobřeží. V první polovině 10. století si ho vybral arménský král Gagik I. jako své sídlo. Z té doby také pochází nejvýznamnější památka na ostrově, kostel Svatého kříže. Později v 11. století ostrov sloužil jako sídlo hlavy katolikose, hlavy arménské církve, a jako poutní místo arménských křesťanů. Po genocidě Arménů v roce 1915 byl ostrov opuštěn a kostel samotný se stal objektem nájezdů vandalů. V letech 2005 a 2006 byl kostel nákladně zrestaurován a nyní je jednou z nejnavštěvovanějších památek Vanského regionu.