Chattušaš (Hattuşaş)

Město Chattušaš založili Chetité kolem roku 2500 před n. l. Koncem třetího století před n. l. (tedy v době stavitelů egyptských pyramid) se stalo centrem jedné z nejmocnějších říší tehdy známého světa. Celý areál je obehnaný 6 km dlouhými hradbami, ve kterých se zachovalo několik bran. Nejzachovalejší je Aslan Kapisi, Lví brána. Uvnitř areálu pak najdeme zbytky královského paláce a Velkého chrámu. V nedalekých skalách je skalní svatyně Yazilikaya s reliéfem chetitských bojovníků. O výzkumy v oblasti Chattušaše a rozluštění chetitského klínového písma se význačně zasloužil český archeolog Bedřich Hrozný.