Harran

Vesnice Harran (dnes nazývaná Altinbaşak) je jedním z nejstarších souvisle obydlených míst na zemi. Osídlení je v tomto místě prokázáno již v 6. tisíciletí př. n. l. Současné obyvatelstvo je hlavně arabského původu a bydlí často v typických „úlovitých domcích“, velmi vhodných ve zdejším extrémně horkém klimatu. Na návrší nad vesnicí se nachází zbytky staveb z mnoha historických epoch - od základů staveb starých mnoho tisíc let přes zříceninu islámské arabské univerzity z 8. století n. l. až po středověký křižácký hrad.