Most Malabadi

Most Malabadi přes řeku Batman je jednou z vrcholných ukázek středověkého seldžuckého stavitelství. Ač podobných mostů existuje na území ovládaném ve středověku Turky více (pravděpodobně nejznámější je v hercegovském Mostaru), most Malabadi bývá považován za největší dochovanou stavbu tohoto typu. Celková délka mostu je přibližně 150 metrů a rozpětí hlavního oblouku 38,6 metrů. Až do roku 1950 vedla po mostě Malabadi hlavní silnice spojující východoturecký region Van s oblastí měst Diyarbakir a Urfa a tím i s centrálním Tureckem. Po otevření nového mostu byl most Malabadi opraven a konzervován.