Tarsus

Velké město uprostřed úrodné roviny Kilíkie, turecky dnes zvané Çukurova, bylo historickým centrem této části Malé Asie od antických dob. Podle tradice se v tomto městě poprvé potkali římský vojevůdce Marcus Antonius a egyptská královna Kleopatra. Pod dochovanou, byť mnohokráte přestavovanou přístavní branou antického města se pak poprvé políbili. Brána se tedy dnes nazývá Kleopatřina, ačkoli pravděpodobně nemá s egyptskou královnou mnoho společného. Nejslavnějším rodákem z Tarsu je ovšem jistý Šavel, který se později stal pod jménem Pavel jedním z nejdůležitějších apoštolů a šiřitelů křesťanství. V centru města se dodnes ukazuje studna, která podle tradice stála na dvorku rodného domu svatého Pavla. Svatý Pavel se do Tarsu několikrát vrátil i během svých misionářských cest.