Vodopády Tortum

Vodopády na řece Tortum leží v podhůří pohoří Kačkar na sever od města Erzurum. Tok řeky Tortum byl původně přehrazen přirozeným sesuvem, při kterém vzniklo 8 km dlouhé jezero. Voda z jezera vytékala malebnými 48 metrů vysokými vodopády. V roce 1960 byla hladina jezera uměle zvýšena a většina vody nyní pohání blízkou hydroelektrárnu. Samotnými vodopády teče více vody jen na jaře, nebo po větších deštích.