Trója

Trója je významná archeologická lokalita, která do dějin vstoupila tzv. Trójskou válkou okolo r. 1 200 př. n. l. Později bylo místo zcela zapomenuto a znovu odkryto až v 19. stol. Heinrichem Schliemannem. Později zde výzkumníci rozlišili devět vrstev prokazujících několik epoch zdejšího města. Nejstarší osídlení (Trója I.) pochází z doby okolo r. 3 000 př. n. l. Nejmladší vrstvou je římské město označené jako Trója IX. U vchodu do areálu stojí napodobenina trójského koně, z něhož je rozhled na vykopávky.