Haut-Koenigsbourg

Majestátní pískovcový hrad (francouzsky Château du Haut-Kœnigsbourg, německy Hohkönigsburg) leží na 757 metrů vysokém kopci na východním okraji pohoří Vogézy v departementu Bas-Rhin v Alsasku. Má strategickou polohu na skalním výběžku nad Hornorýnskou nížinou. Dnes patří k nejnavštěvovanějším památkám ve Francii, ročně sem zavítá více než 500 tisíc návštěvníků. Kromě prohlídky samotného hradu oceňují turisté také nádherné výhledy z hradeb na pohoří Vogézy, alsaskou Vinnou stezku (Route du Vin), německé pohoří Černý les (Schwarzwald) a za jasného dne až k Alpám.

Historie hradu

Není zcela jasné, kdy byl na tomto skalním výběžku postaven první hrad, ale první písemný důkaz o jeho existenci pochází z roku 1147. Tehdy si mniši stěžovali francouzskému králi Ludvíkovi VII., že panovník Fridrich II. Švábský z dynastie Hohenštaufů zde nelegálně postavil hrad pojmenovaný Staufen. Fridrichův mladší bratr Konrád III. byl již v roce 1138 zvolen králem středověké římské říše, která ležela na území Německa a okolních zemí. Po Konrádovi nastoupil v roce 1152 na trůn jeho slavnější syn Fridrich Barbarossa a po jeho smrti začal být štaufský hrad nazýván „královský“ – Kinzburg (Königsburg).

Na začátku 13. století přešel hrad do rukou lotrinských vévodů a po nich se v jeho vlastnictví střídali další vládci. Od roku 1479 patřil rodu Habsburků. V době třicetileté války (v roce 1633) byl coby císařský hrad napaden švédskými vojsky, která ho po 52denním obléhání dobyla a vyplenila. Několik set let poté zůstaly ruiny hrady neobývané a zarostlé stromy, zřícenina inspirovala jen básníky a umělce.

Po prusko-francouzské válce z let 1870–71 se oblast Alsaska a Lotrinska stala součástí Německého císařství. Vilém II., německý císař, se rozhodl provést velkorysou rekonstrukci hradu, která proběhla v letech 1900-08. Jeho cílem bylo vyzdvihnout krásu hradu postaveného ve středověku v době německé vlády a celkově zdůraznit význam německé civilizace, které sahala odtud až do oblasti dnešního východního Polska, kde nechal Vilém velmi podobně zrekonstruovat hrad Marienburg (dnešní Malbork). Vilémovým záměrem bylo také posílit loajalitu Alsasanů k Německu.

Rekonstrukce bohužel nebyla zcela věrná původní středověké podobě hradu, a bývá proto často kritizována. Např. věž čtvercového půdorysu (donjon) je o 14 metrů vyšší, než byla ta původní. Některé další úpravy nahrávaly romantickým představám o německé civilizaci.

Po první světové válce připadl hrad v souladu s Versailleskou smlouvou francouzskému státu. V roce 2007 bylo vlastnictví přeneseno na departement Bas-Rhin. Dlouho bylo ve Francii módou se nad hradem ušklíbat, protože byl spojen se jménem císaře Viléma II., francouzského nepřítele za první světové války. Dnes však již patří k oceňovaným památkám.

Zajímavosti

  • Císař Vilém II. na rekonstrukci hradu nešetřil, a tak je tu dnes k vidění slušný mobiliář z pozdního středověku i sbírka dobových zbraní.
  • V roce 1937 se na hradě natáčel protiválečný film Jeana Renoira Velká iluze.
  • V Malajsii, v horách zhruba 60 km severovýchodně od hlavního města Kuala Lumpur, byl nedávno postaven lázeňský a wellness rezort podle vzoru hradu Haut-Koenigsbourg. Poblíž stojící vesnici zase sloužilo za vzor alsaské město Colmar.