Kotor

Kotor můžete navštívit v rámci zájezdu Černá Hora

Kotor, nejzachovalejší středověké město v Černé Hoře, leží v zálivu Boka Kotorska. Už v roce 1979 bylo zapsáno na listinu světového kulturního dědictví UNESCO. Hlavní důvodem byly masivní 5 km dlouhé městské hradby, vysoké místy až 20 m a široké 15 m. Obepínají trojúhelníkový prostor městského jádra i přilehlý kopec Sv. Ivan. Na jeho vrcholu ve výšce 280 m se nachází pevnost, k níž vede 1 350 schodů a je odtud překrásný výhled na město i záliv. Opevnění protínají tři brány – mořská (hlavní vchod), jižní (nejstarší ze 13. století) a severní (renesanční s původně padacím mostem přes řeku Škurdu). Největší zásluhu na vybudování masivního opevnění mají Benátčané, kteří vládli Kotoru téměř čtyři staletí. V úzkých uličkách a na náměstích středověkého jádra objevíte mnoho historických budov, mj. kostel sv. Trifóna (Tripuna) z roku 1166, jednolodní románský kostel sv. Lukáše, hodinovou věž ze 17. století a řadu světských paláců. Město bylo také odnepaměti významným námořním centrem. Již v 9. století tu vzniklo nejstarší sdružení námořníků na východním pobřeží Jadranu. Působilo jako jejich stavovská organizace a dohlíželo na stavbu lodí ve zdejších loděnicích. Bohatou námořní historii působivě dokumentuje Pomorski muzej v barokním paláci Grgurin.