Stari Bar

Stari Bar můžete navštívit v rámci zájezdu Černá Hora
Stari Bar tvoří zříceniny starobylého města, které bylo předchůdcem dnešního moderního přístavu Bar. Ruiny jsou ze tří stran obklopeny horskými svahy. Název města souvisí pravděpodobně s polohou naproti italskému Bari, které leží na druhé straně Jadranu. Stari Bar býval sídlem Ilyrů i Byzantinců. Opevnili ho Benátčané, což nezabránilo jeho dobytí Turky, kteří jej také při svém odchodu v roce 1878 poničili. Přesto se zčásti zachovaly mj. křivolaké uličky, hradby, turecké lázně, kostely, zvonice i akvadukt. V okolí Baru se nacházejí olivové sady, které dokazují prastarou tradici pěstování oliv v oblasti. Některé stromy jsou staré i dvě tisíciletí.