Güímar

Güímar můžete navštívit v rámci zájezdu Tenerife

Městečko Güímar ležící ve vnitrozemí několik kilometrů od pobřeží ukrývá jednu velkou záhadu – pyramidy. Jedná se o nasucho stavěné stupňovité terasy z lávového kamene, které se nápadně podobají pyramidám v Mexiku. Dlouho byly stavby považovány za pouhé haldy kamení, které vytvořili rolníci při obdělávání půdy. V roce 1991 začal pyramidy studovat známý norský antropolog Thor Heyerdahl. Ten přišel s teorií, že to nemohou být náhodné hromady. Tvrdil, že kameny v rozích jeví známky opracování, zem byla před stavbou srovnána, materiál nepochází z okolních polí a celkově pyramidy plní některé astronomické účely. Heyerdahl se domníval, že se jedná o pozůstatky prastarých pyramid, jež kdysi sloužily k uctívání slunce. Nicméně navzdory výzkumu svou teorii nemohl dokázat. Udělal tedy z celé oblasti alespoň etnografickou lokalitu. V roce 1998 zde na ploše 65 000 m² zřídil veřejný etnografický park, který dnes zahrnuje nejen samotné pyramidy, ale také muzeum Casa Chacona a informační centrum, které seznamují návštěvníky s Heyerdahlovými expedicemi. Výzkumy archeologů nakonec prokázaly, že pyramidy pocházejí z 19. století a vytvořili je místní rolníci.