Cabo Girão

Cabo Girão můžete navštívit v rámci zájezdu Madeira

Cabo Girão je jeden z nejvyšších mořských útesů na světě. Jeho stěny padají z výšky 580 m téměř kolmo do vln Atlantiku. V roce 2014 zde byla vybudovaná vyhlídková terasa s proskleným dnem. Poblíž útesu je vybudována kavárna a prodejna suvenýrů. Na kopci nad útesem stojí moderní kostelík Nossa Senhora da Fátima z roku 1931. Uvnitř se nachází socha Matky Boží z Fátimy, která je uctívána nejen na Madeiře, ale v celém Portugalsku.