Gdaňsk

Gdaňsk můžete navštívit v rámci zájezdu Polsko

Architektonicky bohatý Gdaňsk při pobřeží Baltského moře je právem považován za jedno z nejkrásnějších měst na severu Evropy. Kdysi býval bohatým hanzovním městem ve správě Řádu německých rytířů a v raném novověku se stal městem královským. Strategický přístav Gdaňsk byl kompletně zničen nálety za druhé světové války, po 20leté obnově však získal autentický vzhled, jaký měl před 300 až 400 lety v době svého největšího rozkvětu. Historické jádro tvoří Hlavní čtvrť, kde se nachází Dlouhá ulice tvořená honosnými domy a náměstí Dlouhý trh s renesanční radnicí a Neptunovou fontánou. Touto částí Gdaňsku vede Královská cesta z 16. století, která bývala součástí středověkého opevnění. Významnou památkou je renesanční sídlo bohatých kupců Artušův dvůr a zdobené městské brány. K dominantám Gdaňsku patří gotický chrám Nanebevzetí Panny Marie, největší cihlový kostel na světě (pojme na 25 000 osob). Unikátem je středověký kladkový jeřáb Żuraw, který sloužil k nakládce a vykládce zboží z lodí. Krásnými měšťanskými domy je lemovaná např. promenáda na nábřeží řeky Motławy nebo malebná Mariánská ulice. Severní hranici Starého Města tvoří kanál Radunia ze 14. století, podél něhož stojí řada dalších památek jako opatský dům, sedmipatrový Velký mlýn aj. Přístavní kanál odděluje od Gdaňsku poloostrov Westerplatte, kde se odehrála první bitva druhé světové války. Kulisy Gdaňsku často využívají i filmaři, např. tvůrcům seriálu Cirkus Humberto sloužil jako náhrada za Hamburk.